BZR Consalting d.o.o. 

BZR Consalting d.o.o. Beograd obavlja poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pregleda opreme i srestava za rad, projektovanja, inženjeringa, nadzora, obuke i osposobljavanja zaposlenih iz navedenih oblasti.

 Delatnost BZR Consalting d.o.o. obavlja postujuci:

-Zakona o radu
-Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu
-Zakona o zaštiti od požara
-Zakona o prevozu opasnih materija

-Zakona o izgradnji objekta
-Zakona o zaštiti životne sredine i
-Važećih pravilnika, propisa i standarda

Bezbednost i zdravlje na radu

Za poslove pregleda i ispitivanja opreme BZR Consalting doo poseduje licencu, broj rešenja 164-02-00043/2011-01, izdatu od Ministarstva rada i socijalne politike.
U okviru ovih poslova vrši pregled:
-Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
-Pregled i ispitivanje opreme za rad. Pregled i ispitivanje elekrtičnih instalacija.
-Izrada pravilnika o bezbednosti…

Pregled opreme i sredstava za rad

Za poslove pregleda i ispitivanja opreme BZR Consalting doo poseduje licencu, broj rešenja 164-02-00047/2011-01, izdatu od Ministarstva rada i socijalne politike.
U okviru ovih poslova vrši pregled:
- Svih vrsta dizalica (građevinske, mostne, lučke, regalne, autodizalice i drugo)
- Regalne dizalice, podizne platforme, viseće skele
- Liftovi na mehanizovani pogon za prevoz lica i tereta…

Zaštita od požara

Izrada projekta zaštite od požara. Izrada planova i programa zaštite od požara. Izrada eleborata, studija i analiza Izrada operativno taktičkog plana gašenja požara. Ispitivanje hidrantske mreže….

Strucno osposobljavanje

Osposobljavanje za bezbedan rad zaposlenih obuhvata: Poslove rukovanja transportnim sredstvima. Opremom za rad. Gradjevinskom mehanizacijom. Rukovanja energetskim postrojenjima…

Licence

BZR Consalting poseduje:
-licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu br. 164-02-00043/2011-01 izdatu od strane ministarstva rada i socijalne politike
-licencu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad br. 164-02-00047/2011-01 izdatu od strane ministarstva rada i socijalne politike

Politika kvaliteta

BZR Consalting d.o.o. svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na kvalitetu
usluga, zaštiti životne sredine, bezbednost i zdravlja na radu ispunjavanjem zahteva
međunarodnih standarda.

© Copyright - BZR Consalting d.o.o.