Pregled opreme i sredstava za rad

Za poslove pregleda i ispitivanja opreme BZR Consalting doo poseduje licencu, broj rešenja 164-02-00180/2008-01, izdatu od Ministarstva rada i socijalne politike.

U okviru ovih poslova vrši pregled:

- Svih vrsta dizalica (građevinske, mostne, lučke, regalne, autodizalice i drugo)
- Regalne dizalice, podizne platforme, viseće skele
- Liftovi na mehanizovani pogon za prevoz lica i tereta
- Vozila unutrašnjeg transporta (viljuškari, transporteri, elevatori)
- Prese, makaze, noževi i valjci
- Oprema za preradu i obradu drveta, plastike i sličnih materijala
- Privremene električne instalacije na gradilištima
- Električne instalacije niskog napona (otpor uzemljenja i druga merenja)
- Gromobranska instalacija
- Oprema i uređaji u EX zaštiti
- Uređaji za nanošenje i sušenje premaznih sredstava (lakirnice i sušare)
- Cevovodi za transport opasnih materija (gasovi i tečnosti)
- Ostala oprema i uređaji predviđeni Aktom o proceni rizika

© Copyright - BZR Consalting d.o.o.